Bạn đang gặp khó khăn không biết bắt đầu từ đâu với việc khởi tạo lên một nhà hàng hay khách sạn hay một quán cà phê.

* Hậu Coffee chuyên cung cấp:
- Set up khởi tạo nhà hàng, quán cà phê.
- Nghiên cứu thị trường, lập phương án kinh doanh
- Cung cấp nhân sự, nguồn nhân lực cho việc chạy thử cũng và khai trương
- Dạy và đào tạo nghề (pha chế, nấu ăn...)
- Và các vấn đề khác liên quan.


Hăy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

Hậu Coffee
Mob: 0988831983
Email: haucafe@gmail.com
Website: http://diendancaphe.com/forum

View more latest threads same category: