Thi tuyển vào Vietinbank ngày 26 và 27-10-2013Mỗi thí sinh khi đăng kí dự tuyển sẽ được cung cấp một tên đăng nhập (username) và mật khẩu (password) để đăng nhập vào hệ thống thi trực tuyến của VietinBank. Thời gian bắt đầu làm bài và kết thúc được mặc định trên chương tŕnh nên đảm bảo thời gian chính xác và thống nhất cho tất cả các thí sinh

Các thí sinh trong buổi thi tuyển trực tuyến.
.
Kết cấu bài thi Online vào Vietinbank ngày 26 và 27-10-2013

A- TÍN DỤNG

+ Nghiệp vụ: 40 câu/45 phút.

Nội dung câu hỏi chủ yếu vào:


 • Nghiệp vụ thi nhiều về bảo đảm tiền vay, đăng kư giao dịch đảm bảo, một số câu liên quan hạn mức tín dụng, thời hạn trả nợ. Hiểu biết về nguyên lư kế toán (hệ thống nhóm tài khoản kế toán, tính chất của các nhóm)
 • Nội dung, ưu nhược điểm và nội dung cần lưu ư khi phân tích : BCĐKT, KQHDKD, LCTT
 • Mối quan hệ giữa bản cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Các phương pháp phân tích báo cáo tài chính cơ bản
 • Các nội dung phân tích báo cáo tài chính cơ bản
 • Các chỉ tiêu tài chính cơ bản
 • Thẩm định tài chính dự án, tính NPV, IRR, thời gian hoàn vốn (DP).


Như hôm nay ḿnh thi ca 4 ở 133 Kim Mă th́ nghiệp vụ có 36 câu: trắc nghiệm 30 câu và 6 câu tự luận. Ḿnh đă dự thi 2 lần vietin gần nhất rồi. Th́ nhận thấy nghiệp vụ các bạn cố gắng ngoài đọc kỹ về tín dụng ngân hàng, tài chính doanh nghiệp (theo giáo tŕnh học viện ngân hàng hà nội th́ đó là bộ môn tài chính doanh nghiệp 1 và tài chính doanh nghiệp 2 (môn chuyên ngành khoa tài chính), bên cạnh đó các bạn nên cập nhật một số thông tư về cách trích lập dự pḥng rủi ro tín dụng, tài sản bảo đảm…đó là lư do v́ sao khi thi th́ một số bạn nói TẠI SAO nghiệp vụ mà toàn kiến thức thức thực tế như thế (P/s: Mặc dù ḿnh chưa làm NH 1 ngày nào nhưng mà ḿnh đảm bảo các bạn là nếu các bạn đọc kỹ các thông tư, nghị định th́ các bạn cũng ok đến 80% rồi chứ k nhất thiết là đặt dấu hỏi là nó THỰC TẾ như thế th́ ḿnh làm sao mà làm dc)


+ Về tiếng anh: Có 20 câu làm trong 30 phút (đợt thi 26.10.2013). Tiếng anh là tiếng anh chuyên ngành tài chính ngân hàng, bạn nào học càng nhiều từ mới th́ càng tốt.

Mô típ của đề tiếng anh của viettin lần này vẫn là có 1 đoạn văn tầm 15 – 20 câu ǵ đó chọn thông tin chính xác, sau đó là những câu trắc nghiệm về cấu trúc, từ vựng. Hôm nay th́ có thêm 1 loại nữa là dịch từ tiếng anh sang tiếng việt và ngược lại

-===================================-
.
MỘT SỐ CÂU NGHIỆP VỤ
Câu 1: Các doanh nghiệp bắt buộc phải kiểm toán ?

a) Doanh nghiệp nhà nước , DN có vốn đầu tư nước ngoài, Cty đă niêm yết

b) Doanh nghiệp nhà nước , DN có vốn đầu tư nước ngoài, Cty đă niêm yết , Tập đoàn lớn

–> Chọn Đáp án B

Câu 2: Có 2 dự án có NPV bằng nhau nhưng dự án A có thời gian hoàn vốn là 5 năm, B có thời gian hoàn vốn 6 năm. Hỏi dự án nào có rủi ro cao hơn:

a) Dự án A
b) Dự án B
c) Chưa có cơ sở xác định?
–> Chọn Đáp án B
Thời gian hoàn vốn càng dài th́ khả năng dự đoán càng giảm, nên rủi ro không đạt được kỳ vọng càng lớn
.
Câu 3: Anh A là con của giám đốc CN mà bạn đang làm việc, khi anh A vay vốn, bạn là nhân viên tín dụng tiếp nhận hồ sơ th́ bạn sẽ xử lư:

a. Vẫn thẩm định như 1 KH b́nh thường
b. V́ nể giám đốc nên thẩm định dễ dàng hơn
c. V́ nghĩ là giám đốc có uy tín cao nên không cần thẩm định.
d. Tất cả đều sai

–> Đáp án: (d) Đây là trường hợp không được phép cho vay
.
Câu 4: Công ty A kư hợp đồng thế chấp tài sản Đảm bảo với NH X vào ngày 1/1/N, có giá trị vào ngày 10/1/N, sau đó kư tiếp hợp đồng thế chấp cũng tài sản này với NH Y vào ngày 05/1/N và có hiệu lực cùng ngày. Vậy khi công ty A mất khả năng chi trả, th́ TSĐB sẽ được xử lư:

a. NH X được ưu tiên trước v́ kư HĐ trước
b. NH Y được ưu tiên trước v́ có thời hạn hiệu lực trước
c. NH X được ưu tiên trước v́ NH giải ngân cho công ty A trước.
d. Tất cả đều sai.

–> Đáp án: b
.
Câu 5: Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn càng lớn th́ Khả năng trả nợ ngân hàng của doanh nghiệp càng lớn là:

a) Đúng

b) Sai
–> Đáp án: (b) Sai
V́: Hệ số thanh toán ngắn hạn càng lớn chỉ chứng tỏ họ có đủ khả năng trả các khoản nợ ngắn hạn (gồm cả nợ vay TCTD ngắn hạn). Nhưng c̣n các khoản vay trung dài hạn th́ sao? –> Đáp án là SAI v́ nếu DN chỉ vay trung dài hạn th́ ta không thể dựa vào chỉ số này!
.
Câu 6: Hệ số tự tài trợ của 2 khách hàng bằng nhau, có thể kết luận năng lực về tự chủ tài chính của 2 KH này là như nhau? Đúng hay sai?
–> Sai. V́ Hệ số tự tài trợ chỉ phản ánh 1 phân số nên ko thể cho thấy quy mô vốn của 2 công ty này. Nếu quy mô 2 cty này là như nhau th́ mới có thể so sánh được!

Câu 7:
Một Doanh nghiệp có các số liệu như sau trong năm x: tiền: 500tr, khấu hao 50tr, các khoản phải thu giảm 15tr, các khoản phải trả tang 10tr, tài sản cố định ṛng tang 20tr. Vậy lưu chuyển tiền thuần của Doanh nghiệp này là bao nhiêu?
(đại khái là thế, không nhớ rơ những chỗ tăng/giảm, và nhớ là có 4 đáp án: 545, 525, 535, 500 th́ phải, ḿnh đánh 535 hay 545 ǵ đó th́ phải, làm xong cũng ko nhớ lun, hehe)


Câu 8:
Chức năng quan trọng nhất của bảo lănh là ǵ? Giải thích?

a. Tài sản đảm bảo
b. Tài trợ vốn
c. Khác

Câu 9:
Trong các yếu tố sau, yếu tố nào là rủi ro do cơ cấu chi phí? Giải thích?

a. Định phí giảm, biến phí tăng
b. Định phí tăng, biến phí giảm
c. …
d. …

6 câu lư thuyết bao gồm:


+ Bảo lănh chức năng chính là đảm bảo an toàn? tài trợ vốn? hay cái đáp án khác? giải thích?
+ Khi 2 doanh nghiệp có hệ số tự tài trợ bằng nhau th́ doanh nghiệp đó có khả năng tự chủ vốn như nhau? đúng hay sai? giải thích?
+ Có 1 KH có đủ tất cả các điều kiện: làm ăn tốt, uy tín cao, hiệu quả kd cao… khi tới vay th́ CBTD không thẩm định nhiều mà cho vay luôn. Hỏi CBTD đă làm đúng hay sai? giải thích?

Tiếng anh

- 20 câu, 1 đoạn văn 5 câu hỏi, 2 câu dịch a-v, 2 câu dịch v-a
- nhớ 1 vài câu dịch như sau:
+ a-v: nghĩa đại khái là: ngân hàng là tổ chức tài chính nhận tiền gửi và cho vay các khoản vay câu kia k nhớ, hơi dài, nói về nền kinh tế và sự tăng trưởng kinh tế, lạm phát
+ v-a: thu nhập thực tế giảm và ít việc làm dẫn tới thất nghiệp gia tăng h́nh như thế. câu sau cũng hơi dài. k nhớ tí j v́ k làm được
.
-===================================-
.
B- GIAO DỊCH VIÊN

Nội dung câu hỏi thi:


 • Séc là: chứng từ gốc, chứng từ ghi sổ or cả 2…?
 • TK 3614 tham ô, thiếu mất tiền…là : phải trả KH, phải trả nội bộ, phải thu KH, phải thu nội bộ?
 • Khi phát hiện thiếu mất tiền, tài sản th́ GDV phải bù đắp vào phần thiếu hụt ngay lập tức: đúng or sai (câu này t ko nhớ rơ lắm, đại thể là thế?)
 • Các khoản lăi dự thu của nợ các nhóm nào th́ đc ghi nhận: …?
 • Hoàn nhập dự pḥng tác động như thế nào: chi phí tăng, chi phí giảm..?
.
-===================================-
Theo: ub.com.vn/gblg

View more latest threads same category: