Đề thi vị trí tín dụng
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Vietinbank
Ngày thi: 8/8/2010Bài 1: Ngày 02/03/10, Cty A gửi đến NHTM X kế hoạch vay vốn, sau khi TĐ, NH đă nhất trí với cty về chỉ tiêu kế hoạch quư II/10, trong đó nêu rơ:
- Ṿng quay VLĐ kế hoạch là 3.2 ṿng
- TSLĐ BQ là 3.6 tỷ VNĐ
Cuối tháng 3/10, NH và cty đă kư HĐTD VLĐ quư II/2010, trong đó nêu rơ:
- Thời hạn trả nợ kế hoạch là 30 ngày
- Doanh số trả nợ kế hoạch đúng bằng 80% DTT quư II/2010
Từ 1/4/10 đến 24/4/10 trên TKCV theo HMTD đă diễn ra:
- Doanh số phát sinh nợ:18.5 tỷ VNĐ
- Doanh số phát sinh có: 17.2 tỷ VNĐ
Trong 5 ngày cuối quư đă phát sinh:
- 26/6/10: Vay mua NVL 3 tỷ VNĐ
- 27/06/10: Nộp tiền thu bán hàng 2.8 tỷ VNĐ
- 28/6/10: Vay chi lương cán bộ 1.2 tỷ VNĐ
- 29/06/10: Vay để trả nợ gốc Vietinbank 1 tỷ VNĐ
- 30/06/10 Nộp tiền thu bán hàng 1 tỷ VNĐ
Yêu cầu:
  • Xác định HMTD quư II
  • Giải quyết các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong 5 ngày cuối tháng6/2010 và giải thich
Biết:
- Cty được NH cho vay VLĐ theo phương thức cho vay theo HMTD
- Dư nợ trên TK cho vay theo HMTD tới ngày 31/03/2010 là 1 tỷ VNĐ
- Cty hoạt động kinh doanh tốt, có tín nhiệm với NH
- Khả năng vốn của NH đáp ứng đủ nhu cầu vốn hợp lư của Cty


Bài 2:
Cty A dự định mua dây chuyền sản xuất, có 2 phương án lựa chọn:
- PA1: trả ngay vào đầu năm thứ nhất: 2100 triệu VNĐ
- PA2: trả vào đầu năm thứ 1: 1050tr, đầu năm thứ 2: 620 triệu VNĐ, đầu năm thứ 3: 550 triệu VNĐ
Biết:
- CP NVL và nhân công hàng năm: 300 triệu VNĐ
- Dự kiến DT hàng năm: 860 triệu VNĐ
Sau khi mua về dây chuyền đc đưa vào vận hành ngay. DN trích KH theo PP đường thang. Sau thời gian hợp đồng dây chuyền được khấu hao hết.
Thuế TNDN là 25%. Thời gian hoạt động của daay chuyền là 6 năm (dây chuyền sẽ được khấu hao hết giá trị), sau 6 năm dây chuyền bán đi với giá 500 triệu VNĐ
Tỷ suất chiết khấu %/năm
Yêu cầu:
  • Theo Anh/chị DN nên lựa chọn PA nào ?
  • Tính NPV của PA lựa chọn

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI

Quản lư công ty đại chúng
Tải về

Quản lư công ty đại chúng
Tải về


Đề cương ôn thi nghiệp vụ Tin học văn pḥng năm 2009
Tải về

Đề cương ôn thi nghiệp vụ Kỹ sư CNTT năm 2009
Tải về

Đề cương ôn thi nghiệp vụ Kỹ thuật- TT Thẻ năm 2009
Tải về

Đề cương ôn thi Nghiệp vụ Marketting Thẻ- TT Thẻ năm 2009
Tải về

C̣n nhiều vô biên trong link này:
http://www.vietinbankschool.edu.vn/Home/Files.aspx

View more latest threads same category: