Với hơn 6 năm kinh nghiệm đào tạo nghiệp vụ ngắn hạn, Viện Phát Triển Kinh Tế Quốc Tế - IEDI đă khẳng định vị thế cùa ḿnh là trung tâm hàng đầu về đào tạo nghiệp vụ nắng hạn. Ban đầu IEDI chuyên đào tạo các nghiệp vụ về xây dựng, th́ đến nay IEDI đă mở rộng quy mô hoạt động ra các khóa học về Kỹ năng Nghiệp vụ hành chính văn pḥng, Sư phạm... nhằm đáp ứng nhu cầu không ngừng tăng cao của người học.

IEDI sẽ giới thiệu đến các đối tượng có nhu cầu, khóa học khai hải quan điện tử được tổ chức hàng tháng của IEDI, khóa học được khai giảng trên phạm vi Toàn quốc. Khóa học tập hợp đội ngũ giảng viên hàng đầu hiện đang công tác tại Tổng Cục hải quan, trường Cao Đẳng Tài chính Hải quan...

Với những giảng viên nhiệt huyết học viên sẽ được giảng dạy chi tiết về nghiệp vụ khai hải quan, đảm bảo học viên sẽ ứng dụng được 100% các kiến thức đă học vào công việc.

Đối với những học viên chưa nắm bắt được hoàn toàn các kiến thức được học th́ học viên hoàn toàn có thể liên hệ lại với IEDI để được xếp lớp.

Nội dung chi tiết khóa học:

Phần 1. Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành về: Luật hải quan, Luật Quản lư thuế, các luật về thuế...
Phần 2. Kỹ thuật nghiệp vụ giao nhận, vận tải, thanh toán quốc tế và dịch vụ logistic.
Phần 3. Kỹ thuật nghiệp vụ xác định giá trị hải quan của hàng hóa XNK; Phân loại áp mă hàng hóa XNK...
Phần 4. Hải quan điện tử và các chương tŕnh phần mềm ứng dụng của ngành Hải quan


Kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng sử dụng thành thạo Hệ thống khai hải quan điện tử và được cấp chứng nhận đă hoàn thành các học phần khóa học khai hải quan. - đây là điều kiện cần và đủ để các doanh nghiệp thực hiện khai hải quan điện tử, đồng thời là điều kiện bắt buộc để các học viên tham gia kỳ thi lấy Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan do Tổng cục Hải quan tổ chức hàng năm theo Thông tư số 80/2011/TT-BTC ngày 9/6/2011 của Bộ Tài chính

View more latest threads same category: