Những ngày đầu năm 2009 , các forwarders trong và ng̣ai nuớc đang đón chào một năm mới với không khí không vui vẻ khi phải đối diện với bức tranh suy thóai kinh tế .Nói ngắn gọn hơn là lượng hàng hóa xuất nhập giảm mạnh trong những tháng gần đây , hăng tàu th́ ế hàng ( có hăng chỉ đạt 50% trọng tải tàu ) , các forwarders th́ càng ế hơn nữa ( v́ hàng tàu đă sale hết rồi c̣n đâu ..) .Một số đă giải thể , số khác đă giảm bớt nhân sự , chuyện này không nói ra nhưng ai cũng thấy điều đó .

Thế nhưng , một chuyện cấp bách hơn nữa mà ít người lưu tâm , đó là việc file ISF (Importer Security Filing) tiến hành vào ngày 26-1-2009 mà cơ quan an ninh của Mỹ đă thông báo từ lâu .Theo các theo dơi gần đây , thông tin này vẫn chữa được các hăng tàu, các forwarders và thậm chí là các nhà xuất khẩu quan tâm đúng mực .

Thêm vào đó , ngày áp dụng lại rơi vào ngày Tết nguyên đán của nguời VN nên khả năng thiếu sót , sai sót trong việc cung cấp thông tin là không thể tránh khỏi .Chính v́ thế , người viết xin trích dịch nội dung của ISF trên trang wiki nhằm cung cấp thông tin them cho các bạn bè gần xa .Hy vọng các bạn đồng nghiệp bên bộ phận chứng từ có sự quan tâm lưu ư đến vấn đề này hơn nữa

Nguồn : http://en.wikipedia.org/wiki/Importer_Security_Filing

ISF là một bước trong chiến lược của Sở Anh Ninh quốc gia (DHS) để đánh giá và xác định tốt hơn các chuyến hàng có nguy cơ cao để ngăn chặn vận chuyển vũ khí và các vật liệu khủng bố vào Hoa Kỳ. Nó c̣n được gọi là "10 +2". Các ISF là một yêu cầu cơ bản từ the US Customs and Border Protection (CBP) ( tạm dịch : Cục Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ ) đối với các nhà nhập khẩu và hăng vận tải về việc gửi các thông tin bổ sung về hàng hóa qua mạng điện tử trước khi nó được đưa vào Hoa Kỳ bằng tàu.

Các hồ sơ an ninh sẽ cải thiện khả năng của CBP để nhắm mục tiêu vào các hàng hóa có nguy cơ cao bằng cách xác định chuyển động thực tế của hàng hóa và nâng cao độ chính xác của mô tả hàng hóa, " nhân viên của CBP W. Ralph Basham nói rằng. "Nó cũng sẽ cải thiện khả năng của chúng tôi để tạo điều kiện thuận lợi hợp pháp của thương mại quốc tế bằng việc xác định sớm hơn các lô hàng nguy cơ thấp trong chuỗi cung cấp.

An ninh hàng hóa sẽ được tăng cường bằng việc sàn lọc của CBP hiệu quả và có ḥan thiện hơn . CBP đă thực hiện chiến lược an ninh đầy đủ, nhiều tầng nấc nhằm tăng cường an ninh quốc gia, trong khi bảo vệ sức sống kinh tế của Hoa Kỳ. Những nỗ lực này bao gồm luật tŕnh Manifest 24-giờ , An ninh cho Container , Hải quan- Hợp tác Thương mại chống khủng bố, Các kỹ thuật thanh tra chống xâm nhập , hệ thống tự động xác định mục tiêu , hệ thống đảm bảo an ninh hang hóa , và Trung tâm định mục tiêu quốc gia

Các quy định đề xuất sẽ yêu cầu hăng vận chuyển tŕnh thông tin bổ sung "10 +2" để nâng cao an ninh môi trường vận chuyển hàng hải . Các thông tin bổ sung bao gồm: (1) kế họach xếp hàng của tàu sử dụng để truyền tải thông tin về địa điểm của hàng bốc lên một tàu đi về hướng Mỹ, và (2) các thông tinvề trạng thái container , chứa các báo cáo chuyển động của container và các thay đổi về trạng thái (ví dụ : trống rỗng, hoặc đầy hàng )
.
Nếu một nhà nhập khẩu không tuân thủ những qui định này sẽ bị mức phạt dựa trên giá trị của hàng hóa. Theo CBP, "Nếu đối tượng không tuân theo các đề xuất về ISF, đối tượng và bên bảo đảm (chung và riêng lẻ ) sẽ phải trả thiệt hại đuợc định giá bằng với giá trị của hàng hóa theo mặc định". hoặc được tuyên bố rỏ ràng hơn,không tuân thủ theo hướng dẫn của CBP sẽ bị các án phạt. Ngoài ra, NPRM cũng đ̣i hỏi nhà nhập khẩu phải gửi ISF có chứa các dữ liệu gồm 10 yếu tố:

• Nhà sản xuất (hoặc nhà cung cấp) tên và địa chỉ
• Nguời bán (hoặc chủ sở hữu)
• Tên và địa chỉ người mua (hoặc chủ sở hữu) tên và địa chỉ
• tàu đến tên và địa chỉ địa điểm đóng container
• Nhà mở container lẻ ( tên và địa chỉ )
• Mă số của người nhập khẩu
• Số lượng Consignee (s)
• Quốc gia xuất xứ hang hóa , và
• mă số HS .

Hiện nay, CBP dựa chủ yếu vào thông tin từ manifest của nhà vận tải để thực hiện việc sàn lọc trước khi hang được xếplên tàu. Các xem xét trong và ngoài sẽ đưa ra các kết luận về dữ liệu hang hóa đầy đủ hơn nhằm cung cấp các đánh giá về mức độ an ṭan hang hóa hiệu quả và chính xác hơn.

Bằng cách này , các cơ quan có thể được tập trung vào các mối đe dọa thật sự và tốc độ tốc độ thông qua hàng hóa sẽ càng nhanh hơn.

Các quy định đề xuất là nhằm đáp ứng yêu cầu nêu trong các quy định Đạo luật 2006 An ninh và Trách Nhiệm của Cảng , trong đó yêu cầu gửi các dữ liệu bổ sung nhằm nâng cao chất lượng xác định mục tiêu của nguy cơ cao

Các tiến bộ trong phất triển phần mềm sẽ giúp các nhà nhập khẩu bổ sung hồ sơ tuân thủ theo qui định mới . Những phần mềm có khả năng cung cấp một ứng dụng web trên toàn thế giới có thể truy cập ứng dụng, tích hợp với phần cơ sở dữ liệu, quản lư tất cả các thông tin trong suốt chuỗi cung cấp, tích hợp với với AMS (Automated Manifest System) nơi có yêu cầu, và bao gồm một EDI (Electronic Data Interchange) để tải lên các thông tin về nhà nhập khẩu .

View more latest threads same category: