Chuyên Mục: Điểm du lich TP Hồ Chí Minh

Vị Trí: số 1 Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4 , Tp. Hồ Chí Minh
Đặc Điểm: bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh


YDL- Toà nhà có đôi rồng gắn trên nóc, kiểu "lưỡng long chầu nguyệt" nên thường được gọi là "Nhà Rồng", do vậy bến cảng thuộc khu vực này cũng mang tên Bến Nhà Rồng.

Lịch sử: Ngày 05/06/1911, từ Bến Cảng Nhà Rồng, người thanh niên Việt Nam yêu nước Nguyễn Tất Thành đă ra đi t́m đường cứu nước. Sau hơn 30 năm bôn ba ở nước ngoài Nguyễn Tất Thành trở thành nhà cách mạng lănh đạo nhân dân Việt Nam đứng lên làm cuộc Cách mạng Tháng 8, lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng ḥa. Người thanh niên ra đi t́m đường cứu nước năm xưa chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh sau này.

Bến Nhà Rồng hiện nay là Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, là một chi nhánh nằm trong hệ thống các Bảo tàng và di tích lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cả nước.


Trưng bầy: hiện nay Bến Nhà Rồng có 9 pḥng với diện tích trưng bày là 1482,62 m2 với hơn 11.372 tư liệu, hiện vật và 3300 đầu sách chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong 09 pḥng trưng bày hiện tại, có 06 pḥng trưng bày những chuyên đề cố định bao gồm những tư liệu, hiện vật, h́nh ảnh liên quan tới tiểu sử, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 03 pḥng trưng bày chuyên đề thời sự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị tuyên truyền trong từng thời gian nhất định.
Các thước phim, tư liệu, hồi kư, các ấn phẩm tái hiện lại rơ nét toàn bộ cuộc đời và sự nghiệp về Chủ tịch Hồ Chí Minh .

Hoạt động: Ngoài việc lưu giữ và trưng bầy các hiện vật lịch sử, Bảo tàng c̣n tiến hành những hoạt động tuyên truyền giáo dục rộng răi như tổ chức các Hội nghị khoa học, các cuộc tọa đàm giữa các thế hệ, nói chuyện chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bảo tàng thường xuyên tổ chức kết nạp Đảng, Đoàn, Đội; tổ chức các cuộc thi t́m hiểu về tiểu sử, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh..., Bảo tàng c̣n là nơi hội họp, gặp gỡ lư tưởng của các tổ chức, đoàn thể đến sinh hoạt truyền thống, học tập, vui chơi; là nơi ra quân của nhiều phong trào cách mạng sôi nổi của Thành phố.

Nguồn: Yeudulich.vn

View more latest threads same category: